×

W ramach działalności Pro Bono aktywnie i bez wynagrodzenia wspieramy:

GÓRNOŚLĄSKĄ FUNDACJĘ ONKOLOGICZNĄ na rzecz Oddziału Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Fundacja powstała w dniu 16 marca 1993 roku. Jednym z celów Fundacji jest wspomaganie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Radca prawny Tomasz Drabot jest członkiem Zarządu tej Fundacji.

FUNDACJĘ SFINKS - Z PASJĄ DO DZIECI z siedzibą w Mysłowicach zajmującą się świadczeniem pomocy wychowankom placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, wspieraniem osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz materialnym wsparciem szkół i bibliotek, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Wspólnicy Kancelarii DLB Legal finansowo wspierają przedsięwzięcia organizowane przez tę Fundację.

FUNDACJĘ IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO z siedzibą w Warszawie, od lat zajmującą się promowaniem i wspieraniem rozwoju rodziny, wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także promowaniem świadomego, zaangażowanego i efektywnego ojcostwa w ramach inicjatywy TATO.NET. Opiekę merytoryczną nad Fundacją sprawuje aplikant radcowski Agata Białas.